עמוד הבית צור קשר בלוג צ'י קונג טאי צ'י פעילויות אודות עמוד הבית צור קשר בלוג צ'י קונג טאי צ'י פעילויות אודות

 

לתבנית המסורתית של סגנון יאנג שתי שיטות ספירה עקריות, 108 ו 85 . כדי לעשות סדר, וללמוד עוד, יוסי הכין טבלה עם שמות התנועות בעברית, באנגלית ובסינית, על פי שני מקורות איתם אנחנו עובדים:

שמות התנועות בתבנית המסורתית בסגנון יאנג
Fu Zhongwen – 'Mastering Yang Style Taijiquan'
 
Yang Jwing Ming – 'Tai Chi Chuan Martial Applications' 

מאת: יוסי איתיאל

85

108

עברית

English

סינית בתעתיק Pinyin.

X=Sh      בקרוּב...

Q=j=Ch  בקרוּב...

הערות

1

1

תנוחה מכינה

Preparatory Posture

 yu bei shi

 

2

2

תנועת הפתיחה

Beginning Form

 ji shi

 

 

3

הדיפה לשמאל

Left Ward Off

Peng

 

3

4

לתפוש את זנב הציפור –

א: הדיפה

Grasp Sparrow's Tail –

A: Ward off

Lan Que Wei –

Peng

התנועה כוללת את ארבעת הכוחות העיקריים

ומבוצעת מספר רב של פעמים בפורם.

אגב, כולם בכיוון אחד – ימין.

בפורם של 24 עושים אותה

סימטרי - גם לשמאל.

 

5

ב: גלגול לאחור

B: Roll Back

Lu

 

6

ג: לחיצה

C: Press

Ji

 

7

ד: דחיפה

D: Push

An

4

8

שוט יחיד

Single Whip

Dan Bian

 

5

9

להרים ידים וצעד לְפנים

או:  Lift Hands Upward

Lift Hands & Lean Fwd

Ti Shou Shang Shi

רצף זה (9-10-11) מופיע 3 פעמים בפורם.

בפעם השניה והשלישית הוא חלק מרצף גדול יותר

בתנועות 21-27, 76-82.

6

10

עגור לבן פורש את כנפיו

White Crane Displays Wings

The Crane Spread Its Wingsאו:

Bai He Liang Chi

 

7

11

להבריש את הברך ולדחוף או 'וצעד סיבובי' (שמאל),

או: להבריש את הברך וצעד קדימה (שמאל)

Left Brush Knee Twist Step

Left Brush Knee & Step Fwdאו:

Lou Xi Yao Bu

 

8

12

ידים מנגנות בנבל / גיטרה / פיפה

Hands Strum Pipa

Hands Play the Guitarאו:

Shou Hui Pipa

 

9

13

להבריש את הברך ולדחוף או 'וצעד סיבובי'

(שמאל ימין שמאל)

Left, Right & Left

Brush Knee Twist Step

Lou Xi Yao Bu

 

10

14

ידים מנגנות בנבל / גיטרה / פיפה

Hands Strum Pipa

Shou Hui Pipa

 

11

15

להבריש את הברך ולדחוף או 'וצעד סיבובי' (שמאל)

Left Brush Knee Twist Step

Lou Xi Yao Bu

 

12

16

צעד קדימה, הסטה, התחמקות ואגרוף

Advance Step, Deflect, Parry

& Punch

Jin Bu Ban Lan Chui

אצל Yang Jwing Ming התנועה מפוצלת לשתים:

 Twist Body & Circle Fist   ואח"כ:

 Step Forward, Deflect Downward, parry & Punch

13

17

סגירה כביכול

Like Sealing As If Closing

Seal Tightlyאו:

Ru Feng Si Bi

 

14

18

הצלבת הידים

Cross Hands

Shi Zi Shou

אצל Yang Jwing Mingשם התנועה הזאת הוא

השם של התנועה הבאה אצל Fu Zhongwen:

לחבק את הנמר ולחזור אל ההר. ראה בשורה הבאה.

סוף החלק הראשון.

15

19

לחבק את הנמר ולחזור אל ההר

Embrace Tiger, Return to Mountain

Bao Hu Gui Shan

אצל Yang Jwing Ming זו אינה ממש תנועה

אלא מעבר בין החלקים: Gou Du Shi

16

20

אגרוף מתחת למרפק

Observe Fist Under Elbow

Punch Under the Elbowאו:

Zhou Di Kan Chui

Yang Jwing Mingמסביר שהתרגום המדויק הוא:

Look At (or 'Beware of') the Punch Under…

17

21

דחיקת הקוף,   או 'צעד לאחור

ו"לשגר / לחסל / לדחות / להדוף..."

Step Back, Dispatch (or 'Repulse')

 Monkey (Left, Right & Left)

Dau Nian Hou

Nian פירושו לדחות, להדוף, להניס או להבריח.

Hou – קוף.

18

22

תעופה אלכסונית

Flying Obliquly / Diagonal Flying

Xie Fei Shi

 

19

23

להרים ידים וצעד לְפנים

  Lift Hands Upward

Ti Shou Shang Shi

 

20

24

עגור לבן פורש את כנפיו

White Crane Displays Wings

Bai He Liang Chi

 

21

25

להבריש את הברך ולדחוף או 'וצעד סיבובי' (שמאל)

Left Brush Knee Twist Step

Lou Xi Yao Bu

 

22

26

לחפש / לדלות / להעלות את המחט

מ/בקרקעית הים

Needle at Sea Bottom

Pick (or 'Scoop') Up Needleאו:

 From Sea Bottom

Hai Di Lao Zhen

ע"פ Yang Jwing Ming:

Hai Di משמעו 'תחתית הים' וזהו כינוי

מעודן לפירינאום.

23

27

פתיחת המניפה לאחור

Fan Through Back

Shan Tong Bei

Yang Jwing Ming:

יש בסין קופים  בעלי זרועות ארוכות במיוחד

שיכולות להגיע לגב שלהם.

שמם: Tong Bei Yuan.

הדבר רומז שבתנועה זו יש התארכות

גדולה של הידים.

Shan = מניפה

24

28

סיבוב ומכת אגרוף

Turn Body & Strike

 

 

25

29

צעד קדימה, הסטה, התחמקות ואגרוף

Advance Step, Deflect, Parry

& Punch

Twist Body & Circle Fist   או:

Jin Bu Ban Lan Chui

 

26

30

צעד קדימה ולתפוש את זנב הציפור –

א: הדיפה

Step Up, Grasp Sparrow's Tail –

A: Ward off

Lan Que Wei –

Peng

רצף זה (30-36) מופיע בפורם שלש פעמים.

שתי הפעמים הבאות הן בחלק השלישי:

66-72, 85-91

 

31

ב: גלגול לאחור

B: Roll Back

Lu

 

 

32

ג: לחיצה

C: Press

Ji

 

 

33

ד: דחיפה

D: Push

An

 

27

34

שוט יחיד

Single Whip

Dan Bian

 

28

35

ידי עננים

Cloud Hands

Wave Hands In The Cloudsאו:

Yun Shou

 

29

36

שוט יחיד

Single Whip

Dan Bian

 

30

37

ללטף את הסוס מלמעלה

High Pat on Horse

 (Y.J.M) Stand High to Search או:

Out the Horse

Gao Tan Ma

אצל Yang Jwing Ming השם שונה

וגם התנועה עצמה שונה מאוד.

31

38

הפרדת הרגל, ימין (בעיטת פוינט)

Right Separate Feet

Fen Jiao

 

 

39

הפרדת הרגל, שמאל (בעיטת פוינט)

Left Separate Feet

Fen Jiao

 

32

40

סיבוב ובעיטת עקב, שמאל

Turn Body & Left Kick With Heel

Deng Jiao

 

33

41

להבריש את הברך ולדחוף או 'וצעד סיבובי'

(שמאל וימין)

Left & Right

Brush Knee Twist Step

Lou Xi Yao Bu

 

34

42

צעד קדימה ו'לשתול' אגרוף

Advance Step, plant Punch

Step Fwd & Strike או:

Down With the Fist

Jin Bu Zai Chui

מדובר באגרוף נמוך כלפי מטה,

תנועה שמזכירה את שתילת האורז

35

43

סיבוב ומכת אגרוף

Turn Body & Strike

Twist Body & Circle Fist   או:

 

 

36

44

הסטה ואגרוף

Advance Step, Deflect, Parry

& Punch

Jin Bu Ban Lan Chui

 

37

45

בעיטת עקב, ימין

Right Kick With Heel

Deng Jiao

 

38

46

להכות / לאלף את הנמר, שמאל

Left Hit Tiger

Da Hu

אצל Yang Jwing Ming התנועה אחרת באופן ניכר

ונעשית תוך עמידה מאוד נמוכה שלפי דבריו

היא שנתנה את שם התנועה: Tame the Tiger

ומעורב שם מיתוס עתיק על אחד Wu Song  שהיה לו

עסק עם נמר, שיהיה בריא.

39

47

להכות בנמר, ימין

Right Hit Tiger

Da Hu

 

40

48

סיבוב ובעיטת עקב ימין

Turn Body, Right Kick With Heel

Deng Jiao

ככל הידוע לי אין צורך כאן בסיבוב,

רק בהעברת משקל לרגל שמאל.

אצל Fu Zhongwen המעבר קצת יותר מורכב

והבעיטה היא ישר למזרח. אנחנו בועטים לפינה דרום מזרח.

41

49

אגרופים אל הרקות / האוזניים

Twin Peaks Strike the Ears

Attack the Ears With the Fistsאו:

Shuang Feng Guan Er

 

42

50

בעיטת עקב, שמאל

Left Kick With Heel

Deng Jiao

 

43

51

בעיטת עקב, ימין

Turn Body, Right Kick With Heel

Deng Jiao

כאן הסיבוב הוא ממשי – 3600

44

52

צעד קדימה, הסטה, התחמקות ואגרוף

Advance Step, Deflect, Parry

& Punch

Jin Bu Ban Lan Chui

 

45

53

סגירה כביכול

Like Sealing As If Closing

Seal Tightlyאו:

Ru Feng Si Bi

 

46

54

הצלבת הידים

Cross Hands

Shi Zi Shou

אצל Yang Jwing Ming שם התנועה הזאת הוא

השם של התנועה הבאה אצל Fu Zhongwen:

לחבק את הנמר ולחזור אל ההר. ראה בשורה הבאה.

סוף החלק השני.

47

55

לחבק את הנמר ולחזור אל ההר

Embrace Tiger, Return to Mountain

Bao Hu Gui Shan

אצל Yang Jwing Ming זו אינה ממש תנועה

אלא מעבר בין החלקים: Gou Du Shi

48

56

שוט יחיד אלכסוני

Oblique Single Whip

Dan Bian

 

49

57

להבריש את רעמת הסוס

או: סוסי פרא מנערים את הרעמה

Wild Horse Parts(or Shear) Main

Ye Ma Fen Zong

 

 

58

הדיפה לשמאל

Left Ward Off

Peng

 

50

59

לתפוש את זנב הציפור –

א: הדיפה

Grasp Sparrow's Tail –

A: Ward off

Lan Que Wei –

Peng

התנועה כוללת את ארבעת הכוחות העיקריים

ומבוצעת מספר רב של פעמים בפורם.

אגב, כולם בכיוון אחד – ימין.

בפורם של 24 עושים אותה

סימטרי - גם לשמאל.

 

60

ב: גלגול לאחור

B: Roll Back

Lu

 

 

61

ג: לחיצה

C: Press

Ji

 

 

62

ד: דחיפה

D: Push

An

 

51

63

שוט יחיד

Single Whip

Dan Bian

 

52

64

אריגת המשי או:

נערת אבן הירקן עובדת עם הבוכייר

Jade Maiden Threads Shuttle

או:

Fair Lady Weaves With Shuttle

Yu Nu Chuan Suo

לגבי התרגום: Yu=אבן ירקן, Nu=נערה או אישה.

מדובר בניב שמשמעו 'אישה יפה'.

התנועה מבוצעת לארבע הפינות –

דר'-מע', דר'-מז', צפ'-מז', צפ'-מע'

 

65

הדיפה לשמאל

Left Ward Off

Peng

 

53

66

לתפוש את זנב הציפור –

א: הדיפה

Grasp Sparrow's Tail –

A: Ward off

Lan Que Wei –

Peng

 

 

67

ב: גלגול לאחור

B: Roll Back

Lu

 

 

68

ג: לחיצה

C: Press

Ji

 

 

69

ד: דחיפה

D: Push

An

 

54

70

שוט יחיד

Single Whip

Dan Bian

 

55

71

ידי עננים

Cloud Hands

Wave Hands In The Cloudsאו:

Yun Shou

 

56

72

שוט יחיד

Single Whip

Dan Bian

 

57

73

הנחש זוחל / מתגנב כלפי מטה

Squatting Single Whip

Lower the Snake Bodyאו:

She Shen Xia Shi

ע"פ Yang Jwing Ming, הדימוי הוא של נחש

כרוך על ענף ומנמיך את ראשו להתקפה.

58

74

התרנגול עומד על רגל אחת, ימין

Golden Cock Stands on One Leg

Right 

Jin Ji Du Li

מה הם רוצים מהג'ינג'י ?

 

75

התרנגול עומד על רגל אחת, שמאל

Golden Cock Stands on One Leg

Left

Jin Ji Du Li

 

59

76

דחיקת הקוף,   או 'צעד לאחור

ו"לשגר / לחסל / לדחות / להדוף..."

Step Back, Dispatch (or 'Repulse')

  Monkey (Left, Right & Left)

Dau Nian Hou

 

60

77

תעופה אלכסונית

Flying Obliquly / Diagonal Flying

Xie Fei Shi

 

61

78

להרים ידים וצעד לְפנים

  Lift Hands Upward

Ti Shou Shang Shi

 

62

79

עגור לבן פורש את כנפיו

White Crane Displays Wings

Bai He Liang Chi

 

63

80

להבריש את הברך ולדחוף או 'וצעד סיבובי' (שמאל)

Left Brush Knee Twist Step

Lou Xi Yao Bu

 

64

81

לחפש / לדלות / להעלות את המחט

מ/בקרקעית הים

Needle at Sea Bottom

Pick (or 'Scoop') Up Needleאו:

 From Sea Bottom

Hai Di Lao Zhen

 

65

82

פתיחת המניפה לאחור

Fan Through Back

Shan Tong Bei

 

66

83

נחש לבן מוציא לשון / יורק רעל

Turn Body, White Snake Darts Tongue

White Snake Spit Poisonאו:

Bau She Tu Xin

 

67

84

צעד קדימה, הסטה, התחמקות ואגרוף

Deflect, Parry & Punch

Jin Bu Ban Lan Chui

 

68

85

צעד קדימה ולתפוש את זנב הציפור –

א: הדיפה

Step Up, Grasp Sparrow's Tail –

A: Ward off

Lan Que Wei –

Peng

 

 

86

ב: גלגול לאחור

B: Roll Back

Lu

 

 

87

ג: לחיצה

C: Press

Ji

 

 

88

ד: דחיפה

D: Push

An

 

69

89

שוט יחיד

Single Whip

Dan Bian

 

70

90

ידי עננים

Cloud Hands

Wave Hands In The Cloudsאו:

Yun Shou

 

71

91

שוט יחיד

Single Whip

Dan Bian

 

72

92

ללטף את הסוס מלמעלה

עם כף יד חודרת / מנקבת

High Pat on Horse With

Piercing Palm

Gao Tan Ma

אצל Yang Jwing Ming אין תנועה בשם זה.

הצורה שדומה לתנועה אצלנו נקראת

אצלו Cross Hands

73

93

בעיטת עקב, ימין

Cross Shaped Legs

Deng Jiao

במקור היתה כאן בעיטת לוטוס.

השינוי האחרון נעשה ע"י Yang Chengfu.

74

94

צעד קדימה ואגרוף אל המפשעה

Advanced Step, Punch Toward Groin

Brush Knee & Punch Downאו:

Lou Xi Zhi Dang Chui

 

75

95

צעד קדימה ולתפוש את זנב הציפור –

א: הדיפה

 Advanced Step, Grasp Sparrow's Tail –

A: Ward off

Lan Que Wei –

Peng

 

 

96

ב: גלגול לאחור

B: Roll Back

Lu

 

 

97

ג: לחיצה

C: Press

Ji

 

 

98

ד: דחיפה

D: Push

An

 

76

99

שוט יחיד

Single Whip

Dan Bian

 

77

100

הנחש זוחל / מתגנב כלפי מטה

Squatting Single Whip

Lower the Snake Bodyאו:

She Shen Xia Shi

 

78

101

צעד קדימה לשבעת הכוכבים

Step Up Seven Stars

Shang Bu Qi Xing

 

79

102

צעד אחורה ולרכב על הנמר

Retreat Astride Tiger

Tui Bu Kua Hu

 

80

103

סיבוב ובעיטת לוטוס

Turn Body, Sweep Lotus

Zhuan Shen Bai Lian

 

81

104

לדרוך את הקשת ולירות בנמר

Draw the Bow & Shoot Tiger

Wan Gong She Hu

 

82

105

צעד קדימה, הסטה, התחמקות ואגרוף

Advance Step, Deflect, Parry

& Punch

Jin Bu Ban Lan Chui

 

83

106

סגירה כביכול

Like Sealing As If Closing

Seal Tightlyאו:

Ru Feng Si Bi

 

84

107

הצלבת הידים

Cross Hands

Shi Zi Shou

 

85

108

תנועת הסיום

Closing Posture